فایل 96

دانلود مجاز فایلهای علمی و آموزشی و دانشجویی

پاورپوینت-بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری - در 52 اسلاید-powerpoin-ppt

» :: پاورپوینت-بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری - در 52 اسلاید-powerpoin-ppt

مدیریت بهره وری:

پیتردارکرمی گوید:می‌توان ادعا کرد که انفجار بهره‌وری، مهم‌ترین پیشامد اجتماعی یکصد سال گذشته، و موضوعی است که در تاریخ همانند نداشته است.

مقدمه:

 • برخی از نویسندگان تاریخ آغاز مطالعات مدیریتی را به Woodre wilson) ( نسبت می دهند. او علم اداره کردن را در سال 1887 مطرح کرد.
 • از فحوای کلام اندیشمندانی ازقبیل ویلسن، گودنو، و دیگران بوضوح می توان استنباط کرد که اداره نه تنها علم است بلکه قلمرو اداره از سیاست جداست و هدف اصلی علم اداره همانا بهره وری است و از دیدگاه بسیاری اصل شماره یک علم اداره به حساب می آید.

ارائه دیدگاههای مختلف:

 • تیلوریسم یا مکتب مدیریت علمی(تیلور)
 • نئوکلاسیکها(التون مایو)
 • اقتضایی(فرد فیدلر)
 • مطالعات مکتبهای مختلف نشان می دهد که دیگر نمی توان به اصول جهانشمولی که تیلور مطرح کرده است تکیه کرد و از طرفی به مطالعات هاثورن تکیه داشت بلکه باید تابع شرایط بود اما نکته مشترک در همه این دیدگاهها که همانا هدف علم مدیریت است راههای کسب بهره وری است که با تحولات اندیشه های مدیریتی تغییری نیافته است.

تاریخچه بهره وری:

 • مکتب مرکانتلیسم
 • مکتب فیزیوکراتها
 • مکتب کلاسیکها

از قرن بیستم اقتصاددانان به این واژه مشخص رسیدند:

< رابطه قابل سنجش بین تولید وعوامل آن>

بهره وری چیست:

 • تعریف لغوی: واژه بهره وری ترجمه اصطلاحی کلمه لاتین (PRODUCTIVITY) به معنی باروری و سودمندی و استعداد تولیدی می باشد. اولین بار این واژه در مقاله ای از کس نی (QUESNAY) در سال 1766 در حدود 240 سال پیش بکار برده شد و 70 سال بعد از آن در سال 1833 میلادی فردی بنام لیتره (LITTRE) بهره وری را قدرت تولید تعریف کرد. بعبارتی بهره وری یعنی:قدرت تولیدی، باروری و مولد بودن.
 • تعریف کاربردی:در اوائل قرن بیستم از این کلمه تعریف مناسب تری ارائه شد :

بهره وری برابر است با نسبت خروجی به یکی از عوامل تولید.

در سال 1900 فردی بنام ارلی بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل بکار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد.
1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپایی یا OEEC تعریف کاملتری از بهره وری به این شرح ارایه داد:
بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است. بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه، بهره وری سرمایه گذاری، بهره وری مواد خام، بسته به این که بازده در ارتباط با سرمایه، سرمایه گذاری یا مواد خام و غیره مورد بررسی قرار گیرد نام برد.
دیوسیس 1955 : تغییراتی که میزان محصول بر اثر منابع بکار رفته ایجاد می شود.
فابریکنت 1962 : همیشه نسبت بین بازده و نهاده بهره وری است.
سومانت 1979 : نسبت بازده ملموس به نهاده های ملموس

آژانس بهره وری اروپا EUROPEAN PRODUCTIVITY AGENCY (EPA)
بهره وری را اینگونه تعریف می کند:

1. بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.
2. بهره وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد.
بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر و با اخذ نتایج برتر از روز بیش به انجام رساند.

د-مرکز بهره وری ژاپن : (JPC)
هدف از بهبود بهره وری عبارتست از به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه علمی و با کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان باشد.

خلاصه ای از تاریخچه سازمانهای بهره وری در جهان و سازمان بهره وری آسیایی

استقرار سازمانهای مستقل مسئول مطالعات مرتبط با بهره وری از پایان جنگ بین المللی دوم، نخست دراروپا و سپس در آسیا، آغاز شد. در اروپا این جنبش با تأسیس آژانس بهره وری اروپایی شروع شد و درآسیا نیز با تأسیس «سازمان بهره وری آسیائی».ژاپن در سال 1955 مرکز بهره وری خود را به وجود آورد و در هند شورای ملی بهره وری درسال 1958 برپا شد. متعاقباً بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی نیز به همین ترتیب مراکز بهره وری خود را طی پانزده سال گذشته برپا کردند.

 • سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OEEC) ، در دهه شصت میلادی به شدت درگیر در توسعه و ترویج اندیشه بهره وری بود. در دهه شصت نیز بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی، مراکز و شوراهای بهره وری ایجاد کردند. گروههای بسیاری در این زمان از کشور آمریکا دیدن کردند تادرباره شیوه های اندازه گیری و محاسبات بهره وری آگاهیهای لازم را به دست آورند. به ویژه اداره کاردر«دفتر آمارکار» درآمریکا(BLS) به خاطر آنکه دارای تجربیات زیادی بود و آمار مربوط به بهره وری کار را نزدیک به 90 سال منتشر می کرد، بسیار مورد توجه قرار می‌گرفت. بهره وری درآمریکا عملاً از سال 1970 شکل گرفت، و اولین کمیسیون بهره‌وری در این سال در این کشور تشکیل شد.

در سال 1995 مرکز بهره وری ژاپن (JPC) به عنوان هسته مرکزی حرکت بهره‌وری در بخش خصوصی در ژاپن با این شعار تأسیس شد: دیدگاه بنیادین بهره وری شامل احترام به مردم به منظور ترویج و پیشبرد رفاه انسانی خواهد بود.

هنگام آغاز جنبش بهره وری در سال 1955 در ژاپن به منظور تبلور اندیشه ها واهـــدافو بـه عنوان پایه ای برای پیشبرد آنسه اصل برای آن،به عنوان یک ضابطه و معیار رفتاری، بنیانگذاری شد. این سه اصل عبارتند است از:

الف- بهبود بهره وری، در نهایت موجب افزایش امکان اشتغال می شود. در دوره انتقالی، برای کنترل سطح بیکاری و تقلیل آن به پائین ترین حد ممکن، کارگران مازاد به سایر بخشها انتقال داده خواهند شد.

ب- مدیریت و کارکنان، روشهای عملی بهبود بهره وری را موردمطالعه قرار خواهند داد ودر این زمینه به بحث و مذاکره خواهند پرداخت.

ج-نتایج حاصل ازبهبود بهره وری منتشر و توزیع خواهد شد و همگان ازآن منتفع خواهند گردید.

طی حدود 40 سالی که از آغاز نهضت بهره وری در ژاپن می گذرد سه اصل مذکور همواره به عنوان یک دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته و تلاش ژاپن بر آن است که سه اصل مزبور را درزمان حاضر و آینده نیزسرلوحه کار خود قرار دهد.

همچنان که جنبش بهره وری ژاپن به خوبی ادامه می یافت، ایجاد و تأسیس سازمانی مشابه«آژانس بهره وری اروپا » (EPA) قویاً مورد نیاز بود تا تلاشهای مردم آسیا را در جهت ارتقاء کارایی متحد سازد.
در سالهای 1959 و 1960، مرکز بهره وری ژاپن (JPC) ابتکار سازماندهی کنفرانسهای بین المللی را در زمینه بهره وری در توکیو و مانیل بر عهده گرفت و بدین گونه زمینه ایجاد یک سازمان جهانی فراهم شد . در آوریل 1961، نمایندگان هشت کشور آسیایی در مانیل ملاقات کردند و به منظور تأسیس« سازمان بهره وری آسیائی» (APO) جهت افزایش بهره وری در آسیا ، از طریق همکاریهای مشترک،به توافق رسیدند. هشت کشور مزبور عبارت بودند از: کرهجمهوری چینفیلیپینتایلندهندپاکستاننپال و ژاپن . از آن زمان به بعد (APO و JPC ‌سازمان بهره وری آسیایی و مرکز بهره وری ژاپن) متفقاً و صمیمانه به منظور ارتقاء بهره وری و بهبود سطح زندگی مردم در این بخش از جهان همکاری داشته‌اند.
امروزه تعداد کشورهای عضو APO به 16 رسیده که عبارتند از: بنگلادشجمهوری چینفی جی- هنگ گنگهند- اندونزی- ایران- ژاپنجمهوری کرهمالزینپال- پاکستانفیلیپینسنگاپورسریلانکا- تایلند.
این کشورها همه دارای سازمان ملی بهره وری می باشندو «سازمان ملی بهره وری ایران » نیز در سال 1370 تشکیل شد و فعالیتهای مفیدی را آغاز نموده است.
سازمانهای بهره وری متعددی در کشورهای صنعتی دنیا با APO همکاری دارند و نحوه همکاری آنها به صورت عضویت، اجرای طرحهای آموزشی مشترک ، تبادل اطلاعات، اعزام و تبادل کارشناس و کمکهای مالی در طرحهاست.
علاوه بر سازمان بهره وری آسیایی (APO) و مرکز بهره وری ژاپن(JPC) امروزه مؤسسات جهانی مختلفی در سطح دنیا فعالیت می کنند و جنبش بهره وری را دنبال می نمایند، نظیر:
ESCAP–ADB-UNEP-OEEC-UNDP- UNICO-ILO-FAO
وغیره.
این سازمانها با یکدیگر نیز از طریق اجرای طرحهای مشترک یا همکاری در طرحها و تبادل اطلاعات همکاری دارند .به طوری که امروزه در کشورهای مختلف دنیا با آگاهی بر اهمیت بهره وری، جنبشهای افزایش و بهبود بهره وری و ایجاد سازمانهای ملی بهره وری نضج گرفته است و روز به روز توسعه و رونق بیشتری می یابد.

تحلیل اندیشه بهره وری:

زمان تقریبی آغاز رویکرد فراگیر در سطح بین الملل به مقوله بهره وری را می توان پس از پایان جنگ جهانی دوم دانست . روند رو به توسعه و گسترش دانش و اندیشه بهره وری را در عرصه بین الملل می توان به حداقل سه رده گوناگون تقسیم کرد.

 1. شکل گیری دانش بهره وری
 2. رشد و توسعه دانش بهره وری
 3. مطرح شدن افقهای جدید در این حوزه

به طور کلی در دوره اول می توان موارد و دلایل زیر را از جمله موارد موثر در زمینه توجه بیشتر به مقوله بهره وری دانست:

 1. آغاز دوباره رشد اقتصاد جهانی
 2. پایان جنگ جهانی دوم و شروع به حرکت اقتصاد های جنگ زده ای چون آلمان و فرانسه و ژاپن
 3. نیاز روز افزون صنایع گوناگون به مواد اولیه و نهاده های تولید و از سوی دیگر محدود بودن عرضه عوامل
 4. التیام زخمهای حاصل از جنگ در اکثر کشور ها و بیداری اقتصادی
 5. رشد جمعیت در سراسر جهان و بالا رفتن سطح زندگی و در آمدها که بالطبع نیازهاو افزایش تقاضای بیشتری را به دنبال داشت.

می توان اینگونه قلمداد کرد که متن و منشا شکل گیری نگرش بهره ورانه به مقوله تولید در ایالات متحده آمریکا روی داده است

به طور کلی در دوره اول با پیاده سازی طرحهای ایالات متحده برای بازسازی آلمان و ژاپن و از سوی دیگر سفر های دانشمندانی چون دکتر دمینگ به ژاپن و شرکت در کنفرانسهایی به محوریت موضوع بهره وری و در نهایت طرح مدل مدیریت کیفیت فراگیری با نام خودش بهره وری از مدل ساده و ابتدایی ستاده ÷ نهادهکه بر اصل راهبردی تولید بیشتر با منابع فعلی تاکید داشت ، خارج شده و به حوزه های جدیدی و یا بر اساس تقسیم بندیهای ما به دوره دوم وارد گردید: بدین ترتیب می توان دلایل و ویژگی های اصلی آغاز این دوره از نگرش به بهره وری را در موارد زیر جستجو کرد:
1.
رقابتی شدن هر چه بیشتر بازارها
2.
طرح مسائل جدید در حوزه بهره وری
3.
ورود کشور های گوناگون به حوزه تولید و بدین ترتیب سوق یافتن تولید کنندگان از تولید انبوه صرف به تولید انبوه با کیفیت

با گذشت زمان بازار های انحصاری آمریکایی با خطوط تولید انبوه که اقدام به تولید کالاها به تعداد زیاد و قیمت پایین در یک بازار انحصاری می نمودند، از سوی شرکتهای نو پا اما هدفمند ژاپنی به چالش کشیده شدند. همایشها و سمینارهای دهه پنجاه و شصت میلادی و میل و علاقه ذاتی ژاپنی ها به پیشرفت باعث آن گردید تا سیاستهای گسترش دانش بهره وری در این کشور خیلی زود به عنوان فرهنگ و رفتار غالب در صنایع ژاپن تبدیل گردد. این در حالی بود که ژاپنی ها در فرایند صنعتی شدن هیچگاه فرهنگ بومی خود را نادیده نگرفتند و همواره به یک الگوی توسعه پایدار بر پایه و اساس فرهنگ بومی خود تاکید می کردند و بدین سان در ادامه حتی توانستند با الهام گیری از برخی از آموزه های دینی و اجتماعی خود مدلهای بهبود مستمری چون کایزن را ابداع و به جای جای جهان گسترش دهند.

بخش سوم در دگردیسی دانش بهره وری را می توان دوران حکومت مقتدرانه بهره وری و مدلهای جامع و فراگیر بهره وری بر ذهن مدیران و عملکرد شرکتها دانست. در این دوره از بهره وری به عنوان یکی از پایه ها و زیر بناهای توسعه در سیاستها و برنامه های کلان عنوان می شود و از حاشیه به متن می آید. طرفداران نقش اصلی ارقام بالای تولیدهای ناخالص ملی در اقتصادهای مطرح جهان عامل بهره وری را ابزاری مناسب در هم افزایی سیاستهای خود یافتند. بدین ترتیب که توانستند بدون دغدغه جهت تامین منابع جدید که به واسطه تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده در سطح جهان با چالشهای جدیدی مواجهه شده بود ، با به کارگیری سیاستهای بهره ورانه و به جای افزایش لجام گسیخته عرضه منابع هدف خود یعنی افزایش تولید را جامع عمل بپوشانند.از سوی دیگر بهره وری راه خود را از نگرش صرف به تولید به دیگر بخشهای سازمان از جمله منابع اولیه ، نیروی انسانی ، تکنولوژی و بازاریابی و حتی رشته های دیگر فعالیتهای اقتصادی چون خدمات هم گشود.
از دلایل اصلی در این تغییر نگرش را می توان در دلایل زیر جستجو کرد :
1.
توجه بیشتر به منابع بلند مدت به جای کوتاه مدت
2.
توجه بیشتر به بازار های داخلی تا خارجی
3.
تمرکز بر نگرش و اقدامات استراتژیک به جای نگرش عملیاتی و محدود
4.
توجه بیشتر به رضایت مشتریان
5.
توجه بیشتر به مدیریت جامع بهره وری تا تاکید صرف به بهبود کیفیت
بهره وری ابزاری است که امروزه به آن به عنوان سلاحی قدرتمند و نه تنها به عنوان روشی برای افزایش تولید نگریسته می شود . امروزه در سراسر جهان کارشناسان اعتقاد دارند که بهره وری بهترین وسیله است برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و این گونه است که در 15 ساله اخیر افزایش بهره وری در جهان 45 برابر شده است. باید توجه داشت که در برنامه چهارم توسعه ایران اینگونه برنامه ریزی شده است که 30درصد از رشد اقتصادی در طی سالهای اجرای برنامه به واسطه افزایش بهره وری صورت گیرد.

سه ویژگی اساسی نگرشی‘ برای بهره ور بودن عبارتند از:(تحلیل انیشه بهره وری):

 • الف: نگرش مثبت
 • ب: خلاقیت
 • ج: نارضایتی خلاق

جلوه های بهره وری:

کارایی (Efficiency):

نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) کارایی یا راندمان است، یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود.

نکته بسیار مهم آن است که طبق قوانین فیزیکی در ماشین ( سیستمهای

بسته و مکانیکی)، کارایی و راندمان که خارج قسمت ظرفیت فعلی به

ظرفیت اسمی می باشد، تقریباً هرگز به یک نمی رسد و همواره کوچکتر از

یک است، لیکن درمورد انســان (سیستم باز) بر اثر انگیزش و رهبری

صحیح می تواند از یک بزرگتر شود.

اثر بخشی (Effectiveness):

اثر بخشی، عبارت از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است. به بیان دیگر اثر بخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاشهای انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. در حالی که نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج مربوط به کارایی می شود. در واقع اثر بخشی مرتبط با عملکرد وفراهم آوردن رضایت انسان از تلاشهای انجام شده، و کارایی مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع است. لذا کارایی جنبه کمی دارد ، ولی اثر بخشی جنبه کیفی داراست.

لازم است توجه شود که کارایی و اثر بخشی لزوماً هم سو نیستند، وپا به پای هم حرکت نمی کنند.

در نهایت ،بهره وری را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

بهره وری = اثر بخشی + کارایی

بهره وری= اجرای کارهای درست + اجرای درست کارها

استراتژی های بهره وری:

از واژه استراتژی بطورکلی پنج مفهوم که به پنج P مشهورهستند استنباط می شود:

 1. طرح(Plan ): به معنای نوعی مسیریا اقدام آگاهانه
 2. نقشه(Ploy ): نوعی صف آرایی برای چیرگی بر رقیب
 3. الگو(Pattern ):اقدامی جدید یا نسبتا از پیش تعیین شده

موضعPositio

خرید و دانلود محصول

1395/09/15
بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری , بهروری , بهروری نیروی انسانی , مدیریت , مدیریت نیروی انسانی , بهره وری انرژی , بهروه وری مدیریتیلینک منبع :پاورپوینت-بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری - در 52 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری - در 52 اسلاید ... best-docs.ir/89-پاورپوینت-بهره-وری-نیروی-انسانی-در-مد/‎Cachedپاورپوینت-بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری - در 52 اسلاید-powerpoin-ppt . توسط mohsenjoseph · سپتامبر 13, 2017. مدیریت بهره وری: پیتردارکرمی گوید: می توان ادعا کرد که انفجار بهره وری، مهم ترین پیشامد اجتماعی یکصد سال گذشته، و ... پاورپوینت-بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری - در 52 اسلاید ... www.roomfile.ir/2017/01/03/692514/ 3 ژانویه 2017 ... پاورپوینت-بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری – در ۵۲ اسلاید-powerpoin- ppt. مدیریت بهره وری: پیتردارکرمی گوید:می‌توان ادعا کرد که انفجار ... پاورپوینت-بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری - در 52 اسلاید ... odownload.teachus.ir/proje/370703 baran پاورپوینت-بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری - در 52 اسلاید- powerpoin-ppt baran فروشگاه کتاب, تحقیق, مقالات,کارورزی و کارآموزی, پاورپوینت, ... پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری | سودانلود sodl.ir/html/676‎Cached22 سپتامبر 2017 ... پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری در قالب ppt و در 53 ... بهره وری ، بهره وری چیست، آژانس بهره وری اروپا (EUROPEAN PRODUCTIVITY .... پاورپوینت (Powerpoint) تعداد اسلاید: 52 اسلاید کتاب بهره وری و تجزیه و ... دانلود سرای فایل های دانشگاهی - مطالب ابر دانلود پایان نامه آماده در قالب ... univerfiles.mihanblog.com/.../دانلود+پایان+نامه+آماده+در+قالب+word+با+عنوان+نقش+اجرای+سیستم+مد 2 نوامبر 2016 ... این پاورپوینت در مورد بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری در 52 ... سنجش وارزیابی بهره وری نیروی انسانی- در 100 اسلاید-powerpoin-ppt. دانلود پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی- 40 اسلاید - اونیما اخبار onima.ir/دانلود-پاورپوینت-بهره-وری-نیروی-انسان/ 7 مارس 2017 ... دانلود پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی- 40 اسلاید ... .sellfile.ir/prod-875259-دانلود +پاورپوینت+بهره+وری+نیروی+انسانی_+40+اسلاید.html. در70 اسلاید-powerpoin-ppt: پاورپوینت-شاخص های بهره وری در مدیریت ... 49862yxpz.01k.ir/‎Cachedپاورپوینت-ppt- موتورهای احتراقی و کاربرد آنها در 52 اسلاید-powerpoint ... پاورپوینت-شاخص های بهره وری در مدیریت بهره وری- در70 اسلاید-powerpoin-ppt ... الف) بهره‌وری نیروی کار: ( LABOUR PRODUCTIVITY ) ... های چند فرهنگی در سازمان و اثر آن بر روی بهره‌وری نیروی انسانی و در نتیجه بهره‌وری کل سازمان را مورد توجه قرار داده است. بهروری – دانلودکده فایل forosh.salesfile.ir/tag/بهروری/ پاورپوینت-بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری – در 52 اسلاید-powerpoin- ppt. مدیریت بهره وری: پیتردارکرمی گوید:می‌توان ادعا کرد که انفجار بهره‌وری، مهم‌ترین ... پاورپوینت-بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری - در 52 اسلاید ... bload.rozblog.com/post/6423‎Cached27 نوامبر 2016 ... پاورپوینت-بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری - در 52 اسلاید-powerpoin-ppt مدیریت بهره وری: پیتردارکرمی گوید:می‌توان ادعا کرد که انفجار ... PPT - آشنایی با چرخه بهره وری PowerPoint Presentation - ID:4264635 www.slideserve.com/rodd/4264635‎Cached11 سپتامبر 2014 ... آشنایی با چرخه بهره وری. محسن اکبرپور شیرازی عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. akbarpour@kntu.ac.ir. 1.
تاریخ ارسال: شنبه 22 مهر 1396 ساعت 03:15 | چاپ مطلب